Poemas soltos

Temática: poema que fala sobre a flor do toxo, sobre a súa potencia para medrar e sobre a cor que posúe.

Temática: poesía sobre o recordo, sobre lembrar e sobre precisar o soporte coñecido. O poema foi escrito lonxe da terra e dos referentes ferida.

Temática: poesía sobre o recordo, sobre lembrar, sobre volver sempre ao mesmo, sobre permanecer.

Temática: poesía sobre o que se pode atopar na cidade francesa de París e as carencias que ten.

Temática: poesía sobre arquitectura e sobre o esvarar da choiva, sobre linguaxe corporal e sobre a curación do corpo mediante o tacto.

Temática: poesía sobre despedirse, sobre o desprendemento, sobre linguaxe corporal, sobre o afastamento.

Temática: poesía sobre música, sobre linguaxe musical.

Temática: poesía sobre o afastamento, a patria, a desesperación, a soidade, o percorrido.

Temática: poesía sobre a terra, a patria, a arquitectura, a construción, o silencio, Galiza, Santiago de Compostela, Barcelona e a arte arquitectónica.

Temática: poesía sobre a terra, a patria, Galiza, Santiago de Compostela, a praza do Obradoiro, o ceo e a noite compostelá.

Temática: poesía sobre a memoria, sobre a linguaxe, sobre o espazo en branco e sobre a ausencia.

Temática: poesía sobre a memoria, sobre o paso do tempo e sobre a infancia.

Temática: poesía sobre a paixón do amor erótico.

Temática: poesía sobre a memoria.

Temática: poesía sobre o fogar (a terra e as persoas), sobre as migracións e as importancias dos territorios.

Temática: poesía sobre a literatura e o exercicio de ler.

Temática: poesía sobre a exploración do corpo amado ao modo científico sobre unha mesa de experimentos.

Advertisements