Micro-poemarios

Micropoemario co que colaboro no 2018 na revista Evohé, que conxuga a poesía e a música.

Temática: poemas sobre a música, sobre o piano, sobre a astronomía, sobre os debuxos na pel, sobre a creación poética e musical.

Micropoemario gañador do primeiro premio no IV Certame de Poesía en Lingua Galega «Manuel María» (no 2016).
Publicado no Nº20 – XX – Xuño 2016 na revista Estadea (San Sebastián, Donostia).

Temática: poesía sobre alzhéimer, sobre memoria, sobre perda, sobre morte, sobre infancia e sobre Alois Alzheimer.

Advertisements